Johannes IV

Johannes IV Kievel (Johannes IV Kyvel; surnud 22. IV 1527), Saare-Lääne piiskop 1515–27. Püüdis Saare-Lääne piiskopkonnas tõsta nii koguduste kui ka vaimulike vaimset ja kõlbelist taset, tegi ülevaate saamiseks rohkesti kontrollkäike. Taotles maahärra võimu suurendamist, kuid selle nurjasid tema vasallid. Pidi 1524 andma vasallidele eesõigusekirja, milles maahärra võimu koguni piirati. Ebaõnnestus ka tema katse asutada Saaremaale ladina kooli.

Kirjandus

  • T. Kala. Ühe Liivimaa kirikuvürsti ametisseastumisest.Tuna 1, 2009, lk 29–38

EE 14, 2000; muudetud 2011