Johansen, Paul

Paul Johansen (23. XII 1901 Tallinn –19. IV 1965 Hamburg), taani päritolu ajaloolane, Ulla Johanseni isa, dr. phil. (1924). Õppis 1920–24 Kopenhaagenis ja Leipzigis. Töötas 1924–39 Tallinna Linnaarhiivis (aastast 1934 direktor ja ka linnamuuseumi juhataja), tema ajal sai Tallinna Linnaarhiiv uued ruumid (1937). Oli 1925–35 Eestimaa Kirjanduse Ühingu sekretär, 1935–39 Tallinna muinsuskaitsekomisjoni esimees ja 1933–39 Tallinna Ajalooseltsi esimees. Läks 1939 Saksamaale, oli 1940–65 Hamburgi ülikoolis Hansa ja Ida-Euroopa ajaloo professor. 1959 avati seal tema ärgitusel soome-ugri seminar, oli surmani selle juht. Mitme ülikooli auliige. Uurinud Eesti 13.–16. sajandi asustus- ja agraarajalugu, ajaloolist toponüümikat ning Hansa linnade (eriti Tallinna) ajalugu. Rahvusvahelise kuulsuse tõi talle Taani hindamisraamatu Eesti osa avaldamine (1933).

Töid

  • Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter (1925)
  • Die Estlandliste der „Liber Census Daniae” (1933)
  • Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval (Köln–Viin, 1973, koos H. von zur Mühleniga)

Kirjandus

  • P. Pillak. Arhivaar ja ajaloolane Paul Johansen – 95. – Kleio 1997, 1
  • S. Vahtre. Paul Johanseni viimane suursaavutus (raamatu "Balthasar Rüssow als Humanist und Geschichtsschreiber" arvustus). – Akadeemia 1997, 3
  • S. Vahtre. Paul Johanseni käsikirjaline pärand Lüübeki linnaarhiivis. – Ajalooline Ajakiri 1998, 4
  • J. Kivimäe (koostaja). Kaugete aegade sära. Tartu, 2006

EE 14, 2000; muudetud 2012