Joosua

Joosua, Vanas Testamendis Joosua raamatu peategelane, Moosese abiline ja järglane; juhtis iisraellaste Kaananisse tungimist.

VE, 2006