jutlus

jutlus, homiilia, usuline õpetusliku sisuga kõne, milles sisaldub mingi pühakirjateksti seletus, on jumalateenistuse osa.

VE, 2006