käibemaks

käibemaks, kauba käibelt võetav maks. Käibemaksu osatähtsus lõpptarbimises on seda suurem, mida rohkem vaheetappe toode läbib. Eestis rakendatakse käibemaksu lisandunud väärtuse maksuna.

VE, 2006