köster

köster (<sks <ld custos ’valvur’), kirikuteener, kelle ülesanne on abistada (osalt ka asendada) vaimulikku usutalituses ja usuõpetuse andmises ning hoida kiriku vara (katotliku sakristaan, kastellaan); luterlikus kirikus koguduse laulujuhataja, eeslaulja (kantor) või organist.

Kindla korralduse sai köstriamet 17. sajandil (Liivimaal 1687), kui köster pandi ametisse igas kihelkonnas ja neid hakati rakendama ka köstrikooli õpetajana. 19. sajandil ja 20. sajandi alguses olid köstrid ühtlasi kihelkonnakooli õpetajad.

VE, 2006