Kaik, Lembit

Lembit Kaik (12. IV 1923 Kõo vald – 28. IX 1988 Tallinn), riigitegelane ja ajakirjandusjuht, majanduskandidaat (1961). Oli 1940 komsomoliaktivist, 1941 Tapa Linna Täitevkomitee aseesimees, osales 1941 Rakvere hävituspataljoni tegevuses ning oli Teise maailmasõja ajal eesti laskurkorpuses. Lõpetas 1950 Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna, 1953 Nõukogude Liidu Kommunstliku Partei (NLKP) Keskkomitee Kõrgema Parteikooli ja 1961 NLKP Keskkomitee Ühiskonnateaduste Akadeemia. Töötas 1946–48 ja 1949–51 Rahva Hääle parteielu ja propagandaosakonna juhatajana ning 1948–49 Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei (EKP) Keskkomitee propaganda ja agitatsiooniosakonnas, oli 1953–57 Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni Peavalitsuse juhataja, 1961–63 Eesti NSV kultuuriministri asetäitja ja 1963–88 Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee esimees. Kuulus aastast 1944 NLKP-sse, oli 1964–66 EKP Keskkomitee liikmekandidaat, aastast 1966 liige. 1980–88 Eesti NSV Ülemnõukogu saadik.

Eesti NSV teeneline kultuuritegelane (1978).

EE 14, 2000