Kalda, Aino

Aino Kalda (19. VIII 1929 Tallinn), botaanik, bioloogiakandidaat (1962). Lõpetas 1953 bioloogina Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Töötas 1959–73 TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris (1965–73 dotsent), 1973–96 Eesti Metsainstituudis. Uurinud laialehiste ja salumetsade taimekooslusi, sammaltaimi ning kaitsealade (sh Lahemaa rahvuspargi) taimkatet; tegelnud taimestikukaitsega ja geobotaanilise kaardistamisega. Üllitanud hulgaliselt teaduslikke ja populaarteaduslikke kirjutisi, sh õpikuid ja juhendmaterjale.

 Eesti NSV riiklik preemia 1982.

Töid

  • Botaanika I (1965, autoreid)
  • Botaanika II (1970, autoreid ja koostaja)
  • Välibotaanika (1970)
  • Lahemaa rahvuspargi taimkate ja selle geobotaaniline liigestus. – Lahemaa uurimused 1988, III
  • Koosluste kaitse ja kaitsealad. – Taimeriigi kaitsest Eesti NSV-s (1988)
  • Eesti sammalde määraja (1998, autoreid)

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

Välislink

EE 14, 2000; ETeadBL I, 2000; muudetud 2011