Kallas, Arvi

Arvi Kallas (18. I 1936 Pöitse küla, Leisi vald), põllumajandustehnikateadlane. Lõpetas 1960 Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Olnud 1960–61 Ausi sovhoosi normeerimisinsener ja 1961–63 Jõgeva näidissovhoosi vanem-tehnoloogiainsener, töötanud 1963–93 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis (1963–65 katsemajandite osakonna peainsener, 1965–69 mehhaniseerimisosakonna nooremteadur, 1969–74 erikonstrueerimisbüroo tehnoloogiaosakonna juhataja ja projektipeainsener, 1974–92 mehhaniseerimisosakonna vanemteadur, 1992–93 mehhaniseerimise uurimiskeskuse juhataja), 1993–2002 oli Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi direktor ja 2002–2007 Eesti Maaviljeluse Instituudi direktor. Uurimusi Eesti põllumajanduse mehhaniseerimise arengusuundade ja -strateegiate, põllusaaduste tootmiskulude ja tasuvuse, teravilja koristusjärgse töötlemise ja säilitamise tehnoloogia, rapsi-, heina- ja linaseemne kuivatamise tehnoloogia, teraviljakuivatite taastuvate energiaallikate kasutamisperspektiivide, põllunduse investeerimisnõudluse ja -tasuvuse jpm kohta. Saanud autoritunnistusi.

 Eesti NSV riiklik preemia 1967.

Töid

  • Teraviljakasvatuse mehhaniseerimine (1970, autoreid)
  • Maaviljeluse käsiraamat (1978, autoreid)
  • Teravilja koristusjärgne töötlemine (1980)
  • Külmõhkkuivatid (1994)
  • Soeõhkkuivatid (1996)
  • Teraviljakasvatuse käsiraamat (1999, autoreid)

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETeadBL I, 2000; muudetud 2011