Kallaste

Kallaste üldandmed
Elanike arv (2010)  1115
Pindala 1,93 km2
Linna õigused  1938
Linnapea Viktor Nukka
Maakond  Tartumaa

Kallaste, linn Tartumaa kirdeosas.

Asub Peipsi läänerannikul, Torila oja paremal kaldal.

Linnas on linnavalitsus, Emajõe konstaablipunkt

 

Kallaste tänav

Kallaste

Rahvastik

Kallaste elanike arv
1922 1627
1934 1603
1959 1668
1970 1604
1989 1361
2000 1211
2003 1193

Kallastel elavad peamiselt venelased (eestlaste osatähtsus 21%).

Kallaste elanike vanuseline jaotus
Aasta Elanike arv  Vanuserühm (aastad)
    0–14 15–64 üle 64
    arv % arv % arv %
1989 1361 266 20 873 64 222 16
2000 1211 225 19 775 64 211 17

Tööstus ja transport

Kallaste töötajate jaotus tegevusalati
  1989 2000
Põllu-, jahi- ja metsamajandus 200
Kalandus 56 104
Töötlev tööstus 332 72
Energia- ja veevarustus 24 2
Ehitus 44 5
Kaubandus; sõidukite ja kodumasinate remont 48 33
Hotellid ja restoranid 8 9
Veondus, laondus ja side 8 7
Rahandus 1
Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus 3
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 8 22
Haridus 96 45
Tervishoid ja sotsiaalhooldus 36 22
Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 40 13
Töötajaid kokku 900 338

Tegeldakse peamiselt kalandusega (OÜ Peipus Fish Holding, AS Kallaste Kalur), kodumajutust pakub Peipsi Lake House.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Kallaste vanausuliste palvemaja

Linnas on keskkool (2002/03. õa 187, 2009/10. õa 102 õpilast; vene õppekeelega), lasteaed Vikerkaar, rahvamaja, raamatukogu, noortekeskus, postkontor, apteek ja tervisekeskus. Kallaste Kutsekeskkool (aastast 1972, asutatud 1959 ehituskoolina) suleti 2004. aastal. Sadam paikneb linna põhjaosas.

Tegutseb Kallaste Vanausuliste Kogudus ja töötab vanausuliste palvemaja (ehitatud 1801), linna lõunaosas asuvad kalmistud.

Linnaehitus

Paikneb umbes 2 km pikkuselt Peipsi läänerannikul, mis moodustab Kallaste kohal kuni 8 m kõrguse liivakivipaljandi, mida liigestavad sälkorud (Kallaste järskkallas on kaitse all kuni 200 m ulatuses). Linn jääb Kallaste hoiuala ja Loode-Peipsi hoiuala piiresse.

Algsele Peipsi-äärse tänavküla asustuspildile lisandus 1950. aastail, kui Kallaste oli rajoonikeskus, neoklassitsistlikke hooneid.

Ajalugu

Rannikulõiku, kus nüüd asub Kallaste, nimetati 16. ja 17. sajandil Purmurannaks (Pormeranda). Kallaste kaluriküla (vn Красная гора) rajasid 18. sajandil Kokora mõisa maale Novgorodi kubermangust ja mujalt põgenenud vanausulised venelased, kes elatusid peamiselt kalastamisest, kuivatatud tindi turustamisest ja ulgtööst (peamiselt müürseppadena). 19. sajandil said kuulsaks Kallaste talvelaadad.

Varem Kokora ja Alatskivi valla vahel jagunenud Kallaste arvati 1917 Peipsiääre valda, sai aleviks 1921 ja linnaks 1938. 25. VII 1941 – 18. IX 1944 oli Kallastel Saksa okupatsioon. 1950–59 oli Kallaste rajoonikeskus.

Kallaste sadam 1928

Kallaste kalurimajakesed talviseks püügiks (1909)

Kallaste tänav elektrijaama hoonega (1972)

Kallastelt pärit tuntud isikuid

Kallastelt on pärit Eduard Tubin ja Aleksis Rannit.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011