kalmõki keel

kalmõki keel, mongoli keele vorme. Kirjakeeles on kasutatud mongoli püstkirja, Zaja Panditi (1599–1662) loodud tähestikku ning vene ja ladina tähestikku.

VE, 2006