Kant, Immanuel

Immanuel Kant (1724–1804), Saksa filosoof. Ühendades ratsionalismi ja empirismi suundi, lõi ta sisuliselt agnostitsismil põhineva nn kriitilise filosoofia süsteemi („Puhta mõistuse kriitika”, „Praktilise mõistuse kriitika”, „Prolegomena igale tulevasele metafüüsikale, mis on võimeline esinema teadusena”), mis on mõjutanud filosoofia järgnevat arengut kõigis olulistes suundades (kantianism, uuskantianism).

VE, 2006