ratsionalism

ratsionalism, tunnetusteoreetiline suund, mille järgi kõik tõelised teadmised pärinevad mõistuse enese omadustest. Kogemus on seejuures vaid mõistuse tegevuse ajend ja vähem väärtuslike teadmiste allikas. Tõe kriteeriumiks peab ratsionalism teadmiste selgust ja loogilist korrektsust. Tuntuimaid ratsionalismi arendajaid on olnud Descartes, Spinoza, Leibniz ja Hegel.

VE, 2006