Kasaari kaganaat

Kasaari kaganaat , 7. sajandi keskpaiku kujunenud kasaaride riik. Pealinn 8. sajandi algupoolel Semender, seejärel Itil. Kasaarid purustasid bulgaaride hõimuliidu, alistasid osa bulgaare, suurema osa alaane ja mitu idaslaavi hõimu, sõdisid araablaste, petšeneegide ja Bütsantsiga. Mõningal määral olid kasaaride hulgas levinud islam ja ristiusk, 8. sajandi lõpus võtsid ülikud riigiusuna vastu judaismi. Sisevastuoludest ja alistatud hõimude vastupanust nõrgenenud kaganaadi purustas 965 Kiievi-Vene suurvürst Svjatoslav; kasaarid segunesid muude turgi keeli kõnelevate hõimudega.

Kirjandus

  • Л. Н. Гумилёв. Открытие Хазарии. М., 1966
  • М. Г. Магомедов. Образование Хазарского каганата. М., 1983
  • С. А. Плетнева. Хазары. М., 1986

EE 4, 1989