Kasemets, Anne

Anne Kasemets (Johanna; aastani 1930 Sauna; 24. IX 1905 Tallinn – 7. VII 1988 Tallinn), tantsija ja inspitsient. Eesti Teatriliidu liige (1955). Marje Parika õde. Isa kutsar ja aednik.

Õppis tantsu Rahel Olbrei Estonia õpperühmas. Oli 1926–49 Estonia tantsija ja etteütleja ning 1949–79 Draamateatri inspitsient ja etteütleja. 

Kirjandus

  • L. Vellerand. Koduõhkkonna looja. – Sirp ja Vasar, 26. september 1975
  • [Nekroloog]. – Sirp ja Vasar, 15. juuli 1988
  • A. Jürisson. Draamateatri raamat. Teatrist ja teatriperest aegade voolus. Tallinn, 2010

Inspitsient Herman Iila ja etteütleja Anne Kasemets on eesriide avamiseks valmis. Draamateatris, 1955.

ETBL, 2000 (H. Aassalu); täiendatud 2019