kategooriline imperatiiv

kategooriline imperatiiv, Immanuel Kanti filosoofia kategooria, mis väljendab kõigile kohustuslikku moraalinormi: „… käitu nii, et sinu taotluste lähedalteks olev põhimõte võiks ühtlasi alati olla üldise seadusandluse printsiibiks.”

VE, 2006