Kierkegaard, Søren

Søren Kierkegaard [kirkego:r] (1813– 55), Taani kirjanik ja usuline mõtleja. Käsitles kristlikku elutunnetust äärmuseni teravdatud vormis, mõjutas sel moel eksistentsialismi kujunemist. Esseistlikud ja ilukirjandusesugemelised usulised arutlused; „Emb-kumb”, „Kartus ja värin”, „Hirmu mõiste”, „Lõpetav ebateaduslik järelsõna”, „Elutee astmed”, „Haigus surmaks”.

VE, 2006