kiir

kiir, füüsikas joon, mida mööda kiirgusväljas liigub kiirgusenergia (näiteks valgus- ja elektronkiir).

  • Matemaatikas poolsirge, millel on suund otspunktist eemale ( joonisel näidatakse harilikult noolega).

VE, 2006