kiri (märgisüsteem)

kiri, märgisüsteem, mis kinnistab keele suulist kuju ja edastab seda visuaalsete märkide varal. Eristuvad keele hääldustasandit fikseerivad tähtkirjad ja mõistelist tasandit fikseerivad piktograafilised kirjad (piktograafia). Kasutatakse ka segasüsteeme (jaapani keel). Tähtkirjad on kujunenud mõistekirja lihtsustamisel. Enim kasutatud ladina kirja alglähe on arvatavasti egiptuse kiri. Semiidid arendasid sellest tähtkirja, mis foiniiklaste vahendusel levis Vahemere maadesse ja oli lähteks kreeka kirjale. Kreeka kirjast lähtub slaavi keel (kirillitsa). Kreeka kirja läänepoolne teisend siirdus etruskidele ja neilt roomlastele (ladina keel).

VE, 2006