kirikuisad

kirikuisad (lad patres ecclesiae), algselt Kreeka ja Rooma piiskopid, hiljem ka muud 2.–8. sajandi kristliku kiriku tegelased, kelle teosed ja võitlus ketserlike voolude vastu mõjutasid oluliselt ristiusu õpetuse ja kirikukorralduse kujunemist. Kirikuisad rakendasid kristlikke dogmasid tõlgendades ja süstematiseerides antiikaja idealistlikku filosoofiat ning rajasid patristika. Päritolu ja keele järgi eristatakse kreeka (AthanasiosClemens, Origenes, Basileios, Johannes Chrysostomos) ja ladina (Ambrosius, Tertullianus, Hieronymus, Augustinus) kirikuisasid.

Kirikuisade tegevust ja õpetusi uuriv teoloogia haru on patroloogia. Katoliku patroloogia käsitleb peale kirikuisade ka muude teenekate kirikutegelaste, nn kiriku õpetajate (doctores ecclesiae) tegevust.

EE 4, 1989