Knüpffer, Arnold

Arnold Friedrich Johann Knüpffer (5. VII 1777 Juuru – 15. X 1843 Kadrina), baltisaksa vaimulik, keele- ja kirjamees, eesti rahvaluule koguja; pastori poeg. Lõpetas 1794 Tallinna toomkooli ja 1797 Jena ülikooli. Oli 1800–43 Kadrinas pastor (ristis 22. detsembril 1803 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi), aastast 1817 ühtlasi provintsiaalkonsistooriumi assessor ja 1833–34 Eestimaa kindralsuperintendent. Valiti 1841 Õpetatud Eesti Seltsi auliikmeks, oli Eestimaa Kirjanduse Ühingu asutajaid (1842) ning tegutses paljudes teistes seltsides ja komisjonides. Kogus Kadrina ümbrusest eesti rahvalaule. Tema umbes 600 teisendist koosnevat käsikirjalist rahvalaulukogu (sh Pöide pastori Wilhelm Andreas Fürchtegott Agthe ja Järva-Jaani pastori Christian Jacob Glanströmi kogutud tekstid) säilitatakse Eestimaa Kirjanduse Ühingu rahvaluulekogus. Avaldas rohkesti eesti keele ja rahvaluule alaseid kirjutisi nädalalehes Das Inland ja Johann Heinrich Rosenplänteri väljaantud ajakirjas Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache. Soovitas eesti luules (peamiselt kirikulauludes) regivärsivormi kasutuselevõtmist ning eesti keele grammatika eeskujuks soome keele grammatikat.

Kirjandus

  • V. Reiman. Kivid ja killud. Tartu, 1907, lk 28–30
  • E. Laugaste. Mõnda A. F. J. Knüpfferi folkloristlikust tegevusest. – Keel ja Kirjandus 7, 1977
  • Eesti kirjanike leksikon. Tallinn, 2000
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (Ü. Tedre); muudetud 2011