Koigi valla elanike arv asulati (2000)

Huuksi 66
Kahala 23
Keri 7
Koigi 455
Lähevere 18
Prandi 53
Päinurme 255
Rutikvere 30
Silmsi 19
Sõrandu 88
Tamsi 47
Vaali 32
Väike-Kareda 61
Ülejõe 10