Kolk, Madis (teatrikriitik)

Madis Kolk (16. X 1974 Keila), teatriuurija ja -kriitik, õppejõud. Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse ja Eesti Teatriliidu liige (2000). Oli 2002–16 abielus Sheila Kolgiga (sündinud Laos), kes on hariduselt näitleja. Aastast 2016 elukaaslane Kaja Kann.

Õppis 1982–85 Keila Algkoolis, 1985–92 Keila I Keskkoolis. Lõpetas 1994 Tallinna Bakalaureuse Kooli, 1999 Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala bakalaureusekraadiga ja kaitses 2010 magistrikraadi. Alates 2011 jätkab samas õpinguid doktorantuuris. Oli 2000–01 ajalehe Sirp teatritoimetaja, 2001–02 Ugala Teatri kirjandusala juhataja, 2002–03 ajakirja Teater. Muusika. Kino teatritoimetaja ja peatoimetaja kohusetäitja ning alates aastast 2003 peatoimetaja ja teatritoimetaja. On aastast 2006 ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kirjastuse peatoimetaja.

Õpetab teatriajalugu ja -teooriat Tallinna ÜlikoolisEesti Kunstiakadeemias ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikoolis. Olnud teatrifestivalide „Draama 2001“ ja „Draama 2010“ ning teatrikeskuse Vaba Lava kuraator (2013), kuulunud teatrite loomenõukogudesse, koostanud aastaraamatuid Teatrielu (2005, 2006, 2009 ja 2010). Vikerraadio saatesarja „Teatrivaht“ üks saatejuht (aastast 2018).

Ajalehe Sirp aastapreemia 2000, Reet Neimari nimeline kriitikaauhind 2012. 

Artikleid

 • Avangard ja objektiivne draama. – Teater. Muusika. Kino, 1999, 2
 • Ladina kvartali metateater. – Teatrielu 1998
 • Grotowski retseptsioonist kaasajas. – Teater. Muusika. Kino, 2000, 2
 • Paar passeistlikke palvid: modernistlik teatritekst eesti laval.– Teatrielu 1999
 • Profaanse ruumi pühakirjad. – Looming, 2001, 3
 • Tööeestlaste „Papagoiraamat”. – Looming, 2003, 8
 • Kartulid mõisapõllul: Mõned tähelepanekud eesti teatri koostööst välislavastajatega. – Teatrielu 2003
 • Unditruudusest ja traditsioonist. – Looming, 2004, 11
 • Külmetava ironisti portree. – Teatrielu 2004
 • Võõrituse abil elulähedusse. – Teater. Muusika. Kino, 2007, 6
 • Miks Eesti teater ei riski? – Teatrielu 2008
 • Ajaloo- ja hingehädade äärealalt. – Looming, 2009, 6
 • Tola trots ja varjulise apoloogia. – Vikerkaar, 2009, 7/8
 • Võõritatud „inimvaimu elu”. – NO99 (2010)
 • Uussiiralt autoriteatrist, ajaloost ja vabadusest. – Looming, 2011, 4
 • Eesti teater 21. sajandil. – Vikerkaar, 2011, 4/5
 • Meditsiini rollist maailmadramaturgias Anton Tšehhovi näitel. – Eesti Arst, 2012, 11
 • Ussisõnad Andrus Kivirähki dramaturgias. – Vikerkaar, 2012, 3
 • Süütute silmadega avangard. – Teatrielu 2012
 • Lavastajadramaturgiast autoriteatrini. – Eesti näitekirjanduse 20 aastat. Tallinn, 2014.
 • Pühaduse performatiivsus ja kristlik teater. – Methis. Studia humaniora Estonica, 2015, 15.
 • Teatrikriitika. Eesti sõnateater 1965-1985, I köide. Tallinn, 2015.
 • Lembit Peterson.   E  esti sõnateater 1965-1985, I köide. Tallinn, 2015.
 • Postmodernismi kriitika ja postmodernismijärgsed suundumused eesti teatris. – Vaateid Eesti nüüdisteatrile. Tartu, 2016.
 • Vaimulike kujutamine Eesti aja- ja kultuuriloolises dramaturgias. – Looming, 2016, 6.
 • Optimistlik tragöödia ja kampaanialik revolutsioon. – Teater. Muusika. Kino, 2017, 10.
 • Väikekodanlastena põhjas. – Teater. Muusika. Kino, 2018, 5.

Kirjandus

 • Pealelend: Madis Kolk. Intervjueerinud T. Kaugema. – Sirp, 16. aprill 2010
 • Madis Kolk meenutab ülikooli hea sõnaga. Intervjueerinud M. Merisalu. – Universitas Tartuensis 2010, 9
 • Madis Kolk – hipinostalgiast kantud teatriteoreetik. Intervjueerinud M. Mikomägi. – Nädaline: Teatriküljed, 4. september 2010
 • O. Karulin. Kuraditosin kriitikuportreed. – Teatrielu 2013
 • T. Kaugema. Teatrivahid vestlusringis. – Sirp, 19. jaanuar 2018.

Välislink

ETBL, 2013 (E. Värk); täiendatud 2019