Kolmikliit

Kolmikliit, Saksamaa, Austria-Ungari ja Itaalia sõjaline ja poliliitilne liit 1882–1915. Itaalia väljus 1915 liidust ja astus sõtta Antandi poolel.

VE, 2006