kolmikside

kolmikside, kovalentne keemiline side, milles osaleb kolm elektronipaari (struktuurivalemis tähistatud näiteks –C≡C–).

VE, 2006