keemiline side

keemiline side, kahe või enama aatomi vastastikmõju, mis põhjustab keemiliselt püsiva süsteemi (näiteks molekuli või kompleksi) tekke. Eristatakse valents- (näiteks kovalent- ja ioonside) ja mittevalentssidemeid (näiteks metalliline side).

VE, 2006