koloonia (bioloogia)

koloonia, bioloogias ühe liigi isendite kogum või seltsing. Mikroobikoloonia on tardsöötmel tekkiv rakukogum. Selgroogseil on tuntuimad lindude (näiteks naerukajaka, künnivarese) pesitsuskolooniad.

VE, 2006