kondijahu

kondijahu, loomaluudest toodetav mineraalsööt ja fosforväetis. Tapajäätmeist ja toiduks kõlbmatuist lihakehadest saadakse proteiini- ja mineraalainerohket loomasööta lihakondijahu.

VE, 2006