konsistoorium

konsistoorium, nõukogu, katoliku kirikus kardinalide täiskogu; luterlikel maadel aastast 1539, Eestis aastast 1633 kiriku kõrgeim haldusorgan. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistoorium koosneb peapiiskopist kui presidendist, piiskopist peapiiskopi asetäitja ülesannetes ja 5 assessorist.

VE, 2006