Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

EELK peapiiskopid (aastani 1949 piiskopid)
1919–33 Jakob Kukk
1934–39 Hugo Rahamägi
1939–44 Johan Kõpp
1949–67 Jaan Kiivit
1967–77 Alfred Tooming
1978–86 Edgar Hark
1987–94 Kuno Pajula
1994–2004 Jaan Kiivit
2005–14 Andres Põder
2014– Urmas Viilma
1 pühitseti ametisse 2. II 2015

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, lüh EELK, Eesti suurim kristlik kirik. Kirikujuht on peapiiskop (aastani 1949 piiskop) ning administratiivne keskus EELK Konsistoorium ehk kirikuvalitsus, mille moodustavad peapiiskop, piiskop, kantsler ja neli assessorit. EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ on EELK Kirikukogu, kuhu kuulub 60 vaimulikku ja ilmikliiget. Kirikukogu valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kaks korda aastas.

EELK-l on 166 kogudust (sh 1 Petseris), mis jagunevad 12 praostkonnaks, mida juhivad praostid. Kogudusi teenib 131 vaimulikku (2002). Vaimulikke valmistatakse ette EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminaris. Aastast 1967 ordineeritakse vaimulikuks ka naisi.

EELK annab välja ajalehte „Eesti Kirik” (1924–40; 1990–). Kiriku erinevaid tegevusvaldkondi koordineerivad EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, EELK Misjonikeskus ja EELK Kirikumuusika Liit, samuti Eesti Meremisjon, Diakooniakeskus jt). EELK andmeil oli kirikul 2005. aastal 161 144 liiget („hinge”) ja 39 879 annetajaliiget.

EELK on Kirikute Maailmanõukogu (1961. aastast ) ja Luterlikku Maailmaliidu (1963. aastast) liige.

Ajalugu

Luterlus jõudis Eestisse 1520. a-tel ning luterlikust kirikust kujunes järgnevail sajandeil enamuskirik. 1917 peeti Tartus luterliku kiriku 1. kirikukongress, mis määratles luterliku kiriku „vaba rahvakirikuna”, sest enamik elanikkonnast olid luterlased. 1919 peetud 2. kirikukongressil moodustati Eesti Evangeeliumi Lutheri Usu Kirik (EELK).

EELK ajaloost loe lähemalt artiklist kirikud ja usuelu Eestis

Kirjandus

  • K. Veem. Vaba Eesti Rahvakirik. Stockholm, 1998
  • R. Altnurme. Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik 1944–1949. Tartu, 2000
  • I. Au ja R. Ringvee. Kirikud ja kogudused Eestis. Tallinn, 2000

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2014