Konsu järv

Konsu järv, Kurtna järvestiku suurim järv, asub Ida-Virumaal, 3 km Kuremäest kirdes; 1,36 km2, suurim sügavus 10,2 m. Järv on kolmeosaline (Ees-, Kesk- ja Peenjärv), kaldajoon sopiline. Konsu järve juhitakse kaevandusvett ja mitme teise järve vett, seda kasutatud piirkonna tööstuse tarbeks. Järv on segatoiteline; peamised kalad särg, ahven ja haug.

EE 12, 2003