kool

kool, põhiliselt õppe- ja kasvatusasutus, kus õpilased omandavad õpetaja juhendamisel teadmisi, oskusi ja vilumusi (põhikool, keskkool, kõrgkool). Laiemas tähenduses kasvatamise või õpetamise asutus või kursus (suvekool, meistrite kool, ka loomade dresseerimise asutus – koerte kool, puude kasvatamise ja paljundamise koht – puukool).

VE, 2006