korporatsioon

korporatsioon, 1. tööandjate ja -võtjate ühine organisatsioon, millel on volitused osa võtta töö-, palga- ja muude selliste tingimuste riiklikust reguleerimisest. Itaalias toimis Mussolini ajal nn korporatiivse ühiskonnamudeli teostamisel 22 korporatsiooni. – 2. iseseisva tootmisettevõtte nimetus USA-s ja mitmes teises riigis.

VE, 2006