kosmoloogia

kosmoloogia, teadus, mis uurib Universumi kui terviku ehitust ja arenemist ning seda määravaid printsiipe ja füüsikaseadusi.

VE, 2006