Krimmi mäestik

Krimmi mäestik, Krimmi lõunaosas asuv kolmest rööpsest kirde–edela-suunalisest ahelikust koosnev mäestik. Pea- ehk Lõunaaheliku (ka Jaila) jaotavad sügavad kanjonid mitmeks karstunud mäemassiiviks, suurimad Ai-Petri Jaila ja Babugan-Jaila (mäestiku kõrgeim tipp Roman-Koš, 1545 m). Peaahelikust põhja pool paiknevad kahe ahelikuna madalad kuestad (Sise- ehk Keskahelik ja Välis- ehk Põhjaahelik). Peaaheliku lõunajalamil on Krimmi lõunarannik – lakoliitmassiividega (Aju-Dag, 572 m; Kastel) ja vulkaanide jäänustega (Karadag, 574 m) rannikumadalik.

EE 5, 1990