kuhjumine

kuhjumine, akumulatsioon, mineraalse või orgaanilise aine ladestumine maismaale või veekogu põhja. Kujunevad kuhjava teguri (vooluvee, tuule, liustikujää, merelainetuse, vulkanismi) kohased setted ja pinnavormid.

VE, 2006