Kukk, Kalev

Kalev Kukk (3. VI 1951 Tallinn), majandus­teadlane, -geograaf ja poliitik, majanduskandidaat (Ph.D., 1980). Vanemad arhivaarid.

Lõpetas 1969 Tallinna 42. keskkooli, 1974 Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna majandusgeograafia erialal (cum laude) ja 1982 Üleliidulise Patendinduse Keskinstituudi Tallinna filiaali. Majanduskandidaat (1980, Eesti NSV TA Majanduse Instituut, väitekiri „Liiduvabariigi spetsialiseerumine NSV Liidu välismajandus­sidemetes (Eesti NSV näitel)”.

Olnud 1973–90 Majanduse Instituudi noorem-, vanem- ja juhtivteadur. 1990–92 valitsuse majandusnõu­nik, 1992 Eesti Panga peaspetsialist. 1992–2003 Riigikogu VII, VIII ja IX ja 2006–07 X koosseisu liige (algul Keskerakonnas, aastast 1994 Reformierakonnas), 1995–96 teede- ja sideminister, 2005‒06 ja 2007‒14 peaministri majandusnõunik. Aastast 2009 Tallinna Ülikooli inimgeograafia õppejõud (dotsent, külalisõppejõud), Eesti Panga nõukogu jt nõukogude liige.

Uurimisala: makroökonoomika. Käsitlenud Eesti majandussidemeid ja majanduse üldküsi­musi, välisksubanduse ökonoomikat ning välisriikide (Poola, Saksamaa, Ungari) majandust. Aastast 1988 osa­lenud Eesti majanduspoliitika kujundamises, oli 1992. aasta rahareformi ideoloogia väljatöötajaid. Tema maj­andusteoreetilisi ja -poliitilisi vaateid on mõjutanud Saksa neolibe­raalne koolkond (Ludwig Erhard, Walter Eucken jt).

Üle 600 teadustrükise ja majandusanalüütilise kirjutise. Eesti ja Euroopa majandusgeograafia õpikute autor.

Reservleitnant (1997).

Töid

Uus-Meremaa Põhjasaarel Tongariro rahvuspargis vulkaanimatka alguses (2008). Taamal kõrgub Ngauruhoe vulkaani koonus (2287 m) Tongariro vulkaanistikult.

 • Mežrespublikanskije ekonomitšeskije svjazi Estonskoj SSR: Tendentsii razvitija i sovremennoje položenije. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Majanduse Instituut. Tallinn, 1987
 • The Baltic States: Estonia, Latvia, and Lithuania. – Going Global: Transition from Plan to Market in the World Economy. Edited by Padma Desai. Cambridge, London: MIT Press, 1997, 243–272. Sama hiina keeles. Hiina: 1999, 259–289
 • Estonia´s foreign economic relations in the 20th century: geographical metamorphosis. – Estonia. Geographical Studies. 8. Tallinn. Estonian Academy Publishers, 2000, 170–183
 • Rahareform 1992: valikud, eel- ja järellugu. – Akadeemia 2004, 5, 1134–1154
 • Estonia´s Way from Soviet Rouble to Own Kroon. – Tallinn University of Technology. School of Economics and Business Administration. Working Papers in Economics. Volume 24 (TUTWPE No 163–167), 2007, 5–23
 • Life and Time of Ragnar Nurkse. – Ragnar Nurkse (1907–2007): Classical Development Economics and its Relevance for Today. Edited by Rainer Kattel, Jan A. Kregel and Erik S. Reinert. London, New York and Delhi: Anthem Press, 2009, 29–52 (kaasautor Kalle Kukk)
 • Umsiedlung: ootused ja tagajärjed. – Akadeemia 2010, 11, 1931–1945
 • Ragnar Nurkse lugu ehk kuidas sai Käru metsavahipojast New Yorki Columbia Ülikooli full professor. – Eesti teadlased ja insenerid välismaal. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2011, 40–80 (kaasautor Kalle Kukk)
 • Estonia Between the Soviet Rouble and Euro (a macroeconomic approach). – Estonia. Geographical Studies. 11. Edited by Anto Raukas, Kalev Kukk and Tiit Vaasma. Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2012, 28–47

Tõlkeid

 • Ludwig Erhard. Heaolu kõigile (Wohlstand für Alle, 1957). Tallinn, 1997 (koos Kaie Kukega)
 • Ludwig von Mises. Liberalism (Liberalismus, 1927). Tartu, 2007 (koos Kalev Kallemetsaga). Ilmunud Avatud Eesti Raamatu sarjas
 • Vabaduse raamat. 111 teost liberaalsest vaimuloost (Die Idee der Freiheit. Eine Bibliothek von 111 Werke der liberalen Geistesgeschichte, 2007). Koostanud Gerhard Schwarz, Gerd Habermann ja Claudia Aebersold Szalay. Tallinn: Liberalismi Akadeemia, 2012  (koos Kaie Kukega)

Autasud

 • Riigivapi V klassi teenetemärk (2001)
 • Saksamaa LV Teeneteordeni Suur Teeneterist (2001)
 • Riigivapi IV klassi teenetemärk (2006)

EE 14, 2000; ETeadBL 2, 2005; muudetud 2014