kultuurmaistu

kultuurmaistu, piirkond, kus kestva inimtegevuse mõjul on loodusliku taimkattega alad muudetud peamiselt põllumajanduskõlvikuiks. Ühes kultuurmaistus võib olla mitu kultuurmaastikku.

VE, 2006