kulud

kulud, majandusüksuse tegevuseks vajalikud väljaminekud ja kahjud rahaliselt väljendatuna.

VE, 2006