kahju

kahju,

  • juriidikas varaline või mittevaraline kaotus, mis tekitatakse tegevuse või tegevusetusega. Kahju on vastutuse õiguslikke aluseid.
  • Majanduses ettevõtte jooksva tegevuse osa- või vahetulemus, mille korral kulud ületavad tulusid.

VE, 2006