Kurevere kivikalmistu

Kurevere kivikalmistu, Saaremaa suurimaid muinaskalmistuid, asub Tagamõisa poolsaare läänerannikul Kurevere külas. Koosneb vähemalt 75 osalt lõhutud kivikalmest. 1874, 1877 ja 1965 uuritud 5 kalmest on saadud 7.–12. sajandi leide, 1974–75 kaevatud suurem kalme moodustus aga ringmüüriga ümbritsetud hilispronksiaja kivikirstkalmest ja selle külge ehitatud mitmesuguse suurusega tarandeist. Seega on Kurevere kivikalmistu väga pikka aega kasutusel olnud matmispaik.

EE 12, 2003