kvantkell

kvantkell, aatomkell, kell, mis põhineb kvantsüsteemides (aatomites, molekulides) toimuvate protsesside sageduse püsivusel; täpseim kell. Kui võnkesüsteemina rakendatakse molekuli, nimetatakse kvantkella ka molekulkellaks.

VE, 2006