laam

laam, litosfääri hiigelplokk, mille läbimõõt ulatub tuhandete kilomeetriteni, paksus mõnekümnest km-st mõnesaja km-ni. Suuri laamasid on kaheksa, nad piirnevad murranguvöönditega. Laamad liiguvad üksteise suhtes vahevöös (astenosfääris). Lahknevate laamade liikumiskiirus on harilikult 0,3, suurim kiirus 19 cm aastas (Vaikse ookeani idaosa spreedinguvöötmes). Laamade kokkupõrkealadel on nende lähenemiskiirus 1–13 cm aastas (suurim Vaikse ookeani lääneosa subduktsioonivöötmes).

VE, 2006