subduktsioon

subduktsioon, geoloogias triivivate litosfäärilaamade põrkepiiril toimuv ookeanilise litosfäärilaama sukeldumine astenosfääri. Subduktsioonivöötmele on iseloomulikud maavärinad ja vulkaanid. Piki subduktsioonivöödet tekib ookeanisüvik harilikult rööbiti vulkaanilise kaarsaarestikuga (nt Kuriili-Kamtšatka süvik on rööbiti Kuriilidega).

VE, 2006