laamtektoonika

laamtektoonika, laamade ehitust ja liikumist käsitlev õpetus, lähtub mobilismist. Laamtektoonika hüpotees sõnastati 1960. aastail, oluline panus on selles USA, Inglise ja Prantsuse teadlastel. Sel oli geoloogias pöördeline tähendus.

VE, 2006