Laas, Kaljo

Kaljo Laas (18. I 1932 Vedu küla, Elistvere vald), rahvastikuteadlane ja majandusgeograaf, geograafiakndidaat (1965, kinnitatud 1966).

Lõpetas 1956 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Täiendanud end 1994 Taanis gerontoloogia alal. Töötanud 1961–82 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis (aastast 1969 vanemteadur), 1982–89 Tööinstituudi Eesti filiaalis, 1982–94 Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas (aastast 1990 dotsent). 1996. aastast Statistikaameti rahvaloenduse teenistuse metodoloogiasektori juhataja, seejärel rahvaloenduste sektori peaspetsialist.

Uurimusi rahvastikugeograafia, demograafia, tööjõuprognoosi ja koduuurimise alalt. Osalenud 1987–90 NSV Liidu Teaduste Akadeemia teadusnõukogu „Demograafia ja tööjõud”, 1989-99 Euroopa Rahvastiku Uurimise Assotsiatsiooni ja aastast 1999 Pere ja Lastepoliitika Valitsuskomisjoni töös. Eesti Koduuurimise Seltsi aseesimees (aastast 1998).

Töid

  • Rahvastikuprotsessidest Eestis (1978)
  • Tööjõud NSV Liidus (1982)
  • Rahvastiku ränded Eestis. - Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 1987, 22, lk 81–97
  • Demograafia (1992)
  • Eesti rahvastik uue aastatuhande künnisel (2003)
  • Kodu-uurija teejuht (2009, koostaja-toimetaja)

EE 14, 2000