rahvastikugeograafia

rahvastikugeograafia, inimgeograafia haru, mis uurib rahvastiku kujunemise ja asulastiku arengu territoriaalseid, sotsiaalseid, majanduslikke ja looduslikke iseärasusi. Rahvastikigeograafia on seoses ajaloolise ja regionaaldemograafia ning antropo- ja etnogeograafiaga, ta tugineb rahvastikustatistika andmeile.

Eestis on rahvastikugeograafiauurimusi teinud Edgar Kant, Salme Nõmmik, Uno Mereste, Ann Marksoo, Heldur Palli, Raimo Pullat, Kaljo Laas, Kalev Katus ja Arvo Kuddo.

EE 7, 1994