Laasimer, Liivia

Liivia-Maria Laasimer (21. VI 1918 Tartu – 26. II 1988 Tartu), geobotaanik, brüoloog ja taimesüstemaatik, bioloogiadoktor (1965), professor (1967); mõisavalitseja tütar, Nele Ingerpuu ema. Lõpetas 1941 Tartu ülikooli, töötas 1941–47 Tartu Riikliku Ülikooli botaanika instituudis taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris ning 1947–88 ENSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis (1952–86 botaanikasektori juhataja, 1986–88 peateadur). Uurimusi geobotaanika ning taimegeograafia ja -ökoloogia alalt. Koostanud Eesti taimkatte kaarte ja sammalde määrajaid. Tema juhtimisel viidi lõpule 11-köiteline „Eesti NSV floora" (1959–84, autoreid ja koostajaid). Eesti esimese „Punase raamatu" (1979) koostajaid. Kuulus ENSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni. Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige (1978). ENSV teeneline teadlane (1969). ENSV riiklik preemia 1985. 

Tema poeg Ingmar Laasimer (7. II 1950) on terioloog ja museoloog (töötanud Tartu Ülikooli zooloogiamuuseumis ja direktorina Elva koduloomuuseumis).

Töid

 • Loometsa ökoloogiast. – Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Bioloogilised teadused 2, 1946
 • Eesti NSV geobotaaniline rajoneerimine (1958)
 • Eesti NSV taimkate (1965)
 • Taimeliikide ajaloost Eesti NSV-s. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VI (1986)

Organisatsiooniline kuuluvus

 • Soome bioloogiaseltsi Vanamo välisliige
 • Societas Phytogeographica Suecica (Rootsi) välisliige
 • 1978 Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige

Autasud

 • Eesti Teaduste Akadeemia medal (1967)
 • Karl Ernst von Baeri medal (1980)
 • ENSV riiklik preemia (1985)

Kirjandus

 • V. Kuusk. Liivia Laasimer Eesti ja Baltikumi floora uurimise juhina. – Botaanilised uurimused VI. Tallinn, 1991
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005 (H. Trass)