laava

laava (it lava), vulkaanipurskel maapinnale väljunud tulivedel aine, ka selle jahtumisel tekkinud kivim.

VE, 2006