Lahemaa

Lahemaa, Põhja-Eesti rannikumadaliku keskosa, paikneb Kuusalu ja Kunda vahel. Sopilist rannajoont liigestavad rohked lahed, poolsaared ja maalilised lahekäärud. Pinnas on enamasti liivane, seda katab okasmets. Leidub ka soostunud alasid. Poolsaared on väga kivirikkad. Asustus paikneb valdavalt rannaküladena, suurim asula on Loksa linn. Suurem osa Lahemaast asub Lahemaa rahvuspargis. Lahemaa nime võttis 1922 kasutusele Johannes Gabriel Granö.

Lahemaale iseloomulik männik

Kivikülv Pedassaare poolsaarel

Tagaplaanil Purekkari neem, mille ots on Mandri-Eesti põhjapoolseim koht.

EE 11, 2002; EE 12, 2003